ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล สายลำโพง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 31 มี.ค. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256375,67893,90597,625---------267,208
256268,497139,71477,88383,647125,87591,15466,07161,47557,38553,66465,96258,108949,435
256191,718115,131132,452120,48075,78860,37353,59750,69534,23846,20446,83746,290873,803
ยอดยกมาตั้งแต่ 8 ก.ย. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,168,918
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   3,259,364
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี