ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล สายลำโพง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 19 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256268,497139,71477,88383,647125,87591,15466,07161,47557,38529,516--801,217
256191,718115,131132,452120,48075,78860,37353,59750,69534,23846,20446,83746,290873,803
256016,59746,52680,90469,05875,49573,46171,69183,87975,88076,34770,50585,679826,022
ยอดยกมาตั้งแต่ 8 ก.ย. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2559   342,896
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,843,938
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี