หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายหนองนก หมู่ที่ 5 บ้านหนองสองห้อง ตำบลสายลำโพง  9 พ.ค. 2565 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาค่าแรง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายสวิตต์ เมฆพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลสายลำโพง   3 พ.ค. 2565 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาค่าแรง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายสวิตต์ เมฆพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลสายลำโพง   3 พ.ค. 2565 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาค่าแรง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ราย นายสนม สุ่นทา หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง  3 พ.ค. 2565 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาค่าแรง ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนายสนม สุ่นทา หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง  3 พ.ค. 2565 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ช่วยในการติดตั้ง ช่วยในการประกอบ ช่วยในการดัดแปลงช่วยในการปรับปรุง ช่วยในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ช่วยงานด้านระบบประปา งานช่วยสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยงานเดินเอกสาร ช่วยงานถ่ายเอกสาร ของกองช่าง โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565   29 เม.ย. 2565 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกหน้าโรงสี หมูที่ 4-9-8 ตำบลสายลำโพง  29 เม.ย. 2565 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคันคลองห้วยตะโกลาด หมู่ที่ 4 ตำบลสายลำโพง  29 เม.ย. 2565 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ รายนายสนม สุ่นทา หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง  27 เม.ย. 2565 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ นายสวิตต์ เมฆพันธ์ หมู่ที่ 5 ตำบลสายลำโพง   27 เม.ย. 2565 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถขนย้ายท่อ คสล. จำนวน 9 เที่ยว   27 เม.ย. 2565 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   ครม.อนุมัติ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุให้แค่ 6 เดือน  27 เม.ย. 2565 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง จำนวน 3 อัน ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพงกำหนด  20 เม.ย. 2565 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายไม่รับของขวัญ  18 เม.ย. 2565 62
ข่าวประชาสัมพันธ์   รับสมัครนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายลำโพงเหนือ  18 เม.ย. 2565 43
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องดื่ม น้ำดื่ม พร้อมน้ำแข็ง สำหรับบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565  8 เม.ย. 2565 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565  8 เม.ย. 2565 74
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คัน ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่  8 เม.ย. 2565 78
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ลงวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  5 เม.ย. 2565 71
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งกรานต์   5 เม.ย. 2565 74
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของสำนักปลัด  5 เม.ย. 2565 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง   5 เม.ย. 2565 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดูแลระบบประปาหมู่บ้าน และงานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบล สายลำโพง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพงเป็นผู้ดูแล   1 เม.ย. 2565 84
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับช่วยในการงานช่วยเขียนแบบ(ด้วยระบบคอมพิวเตอร์)โครงการต่างๆของกองช่าง และช่วยงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ช่วยงานด้านระบบประปา ของกองช่าง   1 เม.ย. 2565 47
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติงานควบคุมอาคารและขุดดิน-ถมดินของกองช่าง และช่วยงานด้านเอกสาร การจัดพิมพ์เอกสาร ช่วยจัดเตรียมเอกสาร ช่วยงานเดินเอกสาร ช่วยงานถ่ายเอกสาร ช่วยงานด้านพัสดุของกองช่าง   1 เม.ย. 2565 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน และงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน และช่วยงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ช่วยงานด้านระบบประปา ของกองช่าง   1 เม.ย. 2565 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า เพื่อช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และช่วยงานด้านระบบประปา งานช่วยสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ของกองช่าง   1 เม.ย. 2565 43
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์เอกสารและงานสารบรรณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักปลัด   1 เม.ย. 2565 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักปลัด   1 เม.ย. 2565 66
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ด้านการศึกษา ของสำนักปลัด   1 เม.ย. 2565 30
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-284-054
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10