หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อปิดทางน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 2,3,4,6,12,14 และหมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง   26 พ.ย. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน ตามโครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบัน โดยการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราช ณ.อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  26 พ.ย. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน ตามโครงการเทิดทูน และปกป้องสถาบัน โดยการรับเสด็จพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราช ณ.อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  26 พ.ย. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8813 นครสวรรค์   25 พ.ย. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัด  23 พ.ย. 2563 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณจากสี่แยกทางหลวง 4039-สี่แยกนากำนันสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสายลำโพง  17 พ.ย. 2563 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 4 ตำบลสายลำโพง  17 พ.ย. 2563 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณจากคอสะพาน-นานางจิว หมู่ที่ 3 ตำบลสายลำโพง  17 พ.ย. 2563 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 6588 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน   16 พ.ย. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณทางหลวง 4039- นางพเยาว์ ผยมหล หมู่ที่ 9 ตำบลสายลำโพง  13 พ.ย. 2563 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณจากทางหลวง 1119- นานายเด ปานเขียว หมู่ที่ 16 - 9 ตำบลสายลำโพง   13 พ.ย. 2563 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณจากนานางม่วย ศรีคำขลิบ - นานายสมหมาย คำนวณ หมู่ที่ 4 ตำบลสายลำโพง   13 พ.ย. 2563 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อสูบน้ำเข้าสระประปาและสระสาธารณะ หมู่ที่ 4,6 และหมู่ที่ 14 ตำบลสายลำโพง  3 พ.ย. 2563 51
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อเปิดทางน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 2,3,4,6,12,14 และหมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง   3 พ.ย. 2563 58
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงผิงจราจร ลูกรัง จากถนน 4039- นานายมานิตย์ หมู่ที่ 9 ตำบลสายลำโพง  2 พ.ย. 2563 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบริเวณแยกไผ่ใหญ่ - ฝายน้ำล้น หมุ่ที่ 12 - 7 ตำบลสายลำโพง  2 พ.ย. 2563 33
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อสูบน้ำ เข้าสระประปา หมูที่ 4,7,8,11 ,13,14 และหมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง  29 ต.ค. 2563 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด บรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงเปิดเทอม  29 ต.ค. 2563 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง รสจืด ขนาด บรรจุ 200 ซีซี นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2563 ช่วงปิดเทอม  29 ต.ค. 2563 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภทน้ำมันดีเซล เพื่อนำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เติมรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลดินคา หมายเลขทะเบียน บย 1879 นครสวรรค์  20 ต.ค. 2563 60
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์เอกสารและงานสารบรรณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักงานปลัด  12 ต.ค. 2563 78
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้าน เอกสาร งานธุรการ งานรับ–ส่งหนังสือ,งานบันทึกข้อมูลต่างๆ,งานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-8813 นครสวรรค์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   12 ต.ค. 2563 80
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   12 ต.ค. 2563 87
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกจำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   12 ต.ค. 2563 86
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8813 นครสวรรค์. รหัสครุภัณฑ์ 001-44-0001 จำนวน 1 คัน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  12 ต.ค. 2563 91
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2564 มาเติมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน คือรถบรรทุกน้ำ ประเภทรถดับเพลิง เลขทะเบียน บล 6306นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-53-0001 จำนวน 1 คัน และรถดับเพลิง เลขทะเบียนผค 9094 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-62-0002 จำนวน 1 คัน  12 ต.ค. 2563 52
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานปลัด   12 ต.ค. 2563 63
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน สาธารณภัย ดังนี้ งานธุรการ/งานสารบรรณ,งานอปพร,งานด้านยาเสพติด,งานขยะและงานบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์งานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของสำนักงานปลัด   12 ต.ค. 2563 58
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแม่บ้าน ของสำนักงานปลัด   12 ต.ค. 2563 62
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรและดูแลรักษารับผิดชอบรถจักรยานยนต์ ของสำนักงานปลัด   12 ต.ค. 2563 65
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 33
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10