หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ) งานโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง หมู่ที่ 3 ตำบลสายลำโพง  27 มี.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562  27 มี.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง สายหลังโรงสี หมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  26 มี.ค. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน จากถนนลาดยาง 1412- สายบ้านนายสนิท หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  26 มี.ค. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง สายป่ารกฟ้า หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  26 มี.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 สายหนองจิกหมู่ หมู่ที่ 13 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  26 มี.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสายลำโพง สายหนองนก หมู่ที่ 2 ตำบลสายลำโพง  25 มี.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจ ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019  25 มี.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง นม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด - ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2562   17 มี.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคันคลองห้วยตะโกลาด (ด้านตะวันตกติดต่อถนนลาดยาง) หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   17 มี.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวจาก อบต.สายลำโพง ประจำเดือนมีนาคม 2563  17 มี.ค. 2563 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ครบกำหนดการนำเข้าเช็คระยะ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 6588 นครสวรรค์. รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0002 จำนวน 1 คัน   13 มี.ค. 2563 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ  13 มี.ค. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา,แมว) โดยลงบันทึกข้อมูลลงระบบ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563  13 มี.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ  10 มี.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มสูญญากาศ รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์   10 มี.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปลั๊กกาวครบชุด จำนวน 2 ชุด   6 มี.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับไว้ใช้กับรถบรรทุกน้ำ ประเภทรถดับเพลิง เลขทะเบียน บล 6306 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-53-0001 และรถดับเพลิง เลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-62-0002 รวม จำนวน 2 คัน   3 มี.ค. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานางน้ำเต้า หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง  28 ก.พ. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  28 ก.พ. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสายลำโพง  28 ก.พ. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็ปไซต์พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ 1 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลำโพง  13 ก.พ. 2563 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ ยี่ห้อ Brother   5 ก.พ. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  5 ก.พ. 2563 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนายจันทร์ หมูที่ 12 ตำบลสายลำโพง  5 ก.พ. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณภัย ดังนี้ งานธุรการ/งานสารบรรณ,งานอปพร,งานด้านยาเสพติด,งานขยะและงานบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์งานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของสำนักงานปลัด  3 ก.พ. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ Canon 0510 จำนวน 2 กล่อง   3 ก.พ. 2563 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Brother TN-2460 จำนวน 3 กล่อง ของเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Brother HL-2370 DN รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0059และ416-62-0060   30 ม.ค. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กสามตา ขนาดความยาว 5 เมตร แบบแยกสวิทซ์ จำนวน 2 อัน   29 ม.ค. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง (เทคอนดรีตรอบอาคารศูนย์)  28 ม.ค. 2563 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 27
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10