หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   18 ต.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง เป็นผู้ดูแล จำนวน 1 ราย   11 ต.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานสำรวจของกองช่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยสำรวจ งานโครงสร้างพื้นฐานและงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานสำรวจและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของ กองช่าง จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับรถยนต์ส่วนกลางและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของ กองช่าง จำนวน 1 ราย    10 ต.ค. 2562 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า เพื่อช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของกองช่าง จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของสำนักงานปลัด จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานขับรถดับเพลิงและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของของสำนักงานปลัด จำนวน 1 ราย    10 ต.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคนสวนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของของสำนักงานปลัด จำนวน 1 ราย    10 ต.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแม่บ้านและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของสำนักงานปลัด จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้านการเกษตรและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของของสำนักงานปลัด จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานด้านการศึกษาและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของของสำนักงานปลัด จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงาน สาธารณภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของของสำนักงานปลัด จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของสำนักปลัด จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุขและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของสำนักงานปลัด จำนวน 1 ราย    10 ต.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร งานธุรการ งานรับ–ส่งหนังสือ,งานบันทึกข้อมูลต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของกองคลัง จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของกองคลัง   10 ต.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2563 ของรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กพ -6588 นครสวรรค์   10 ต.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปี 2563 ของรถบรรทุกน้ำ ประเภทรถดับเพลิง เลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์   10 ต.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสายลำโพงกลาง ฯ หมู่ที่ 2 ต.สายลำโพง   26 ก.ย. 2562 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของสำนักปลัด   26 ก.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมวกดับเพลิง ทรงอินทรีย์ จำนวน 1 ใบ    26 ก.ย. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมวกดับเพลิง จำนวน 1 ใบ    26 ก.ย. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมวกดับเพลิง จำนวน 1 ใบ    26 ก.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผ้าคลุมศีรษะกันไฟ จำนวน 2 ชุด    26 ก.ย. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงมือดับเพลิง จำนวน 2 คู่    26 ก.ย. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เครื่องเย็บกระดาษขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง   26 ก.ย. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว   26 ก.ย. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว   26 ก.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   จดหมายข่าวจาก อบต.สายลำโพง ประจำเดือนมิถุนายน 2562    26 ส.ค. 2562 969
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์ 06   25 ก.ค. 2562 11
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10