หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุกสายหนองจิกจับ หมู่ที่ 1 บ้านสายลำโพงใต้ ตำบลสายลำโพง  17 ม.ค. 2566 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ ของกองช่าง  17 ม.ค. 2566 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 116-11 สายบ้านสายลำโพงเหนือ - บ้านเนินประดู่ หมู่ที่ 6 บ้านสายลำโพงเเหนือ ตำบลสายลำโพง   16 ม.ค. 2566 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 116-11 สายบ้านสายลำโพงเหนือ - บ้านเนินประดู่ หมู่ที่ 6 บ้านสายลำโพงเเหนือ ตำบลสายลำโพง   16 ม.ค. 2566 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบคำร้องขอรับความช่วยผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 และหนังสือรับรองผู้ประสบภัยประเภทบุคคลธรรมดา   16 ม.ค. 2566 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของกองช่าง  16 ม.ค. 2566 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน  10 ม.ค. 2566 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องสูบน้ำ พร้อมท่อสูบน้ำดิบเข้าสระประปา หมู่ที่ 7 เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 2 เครื่อง ตำบลสายลำโพง  10 ม.ค. 2566 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ลงวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565  6 ม.ค. 2566 50
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ  6 ม.ค. 2566 28
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้ัดจ้างตรวจเช็คบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-57-0020 จำนวน 1 เครื่อง  6 ม.ค. 2566 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ  6 ม.ค. 2566 21
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยร่างอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 116-11 สายบ้านสายลำโพงเหนือ - บ้านเนินประดู่ หมู่ที่ 6 บ้านสายลำโพงเเหนือ ตำบลสายลำโพง   6 ม.ค. 2566 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยร่างประกาศประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีต เหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 116-11 สายบ้านสายลำโพงเหนือ - บ้านเนินประดู่ หมู่ที่ 6 บ้านสายลำโพงเเหนือ ตำบลสายลำโพง   6 ม.ค. 2566 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ  5 ม.ค. 2566 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ   5 ม.ค. 2566 20
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยราคากลาง จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 116-11 สายบ้านสายลำโพงเหนือ-บ้านเนินประดู่ หมู่ที่ 6 บ้านสายลำโพงเหนือ ตำบลสายลำโพง  4 ม.ค. 2566 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน รายการ (ผงหมึกถ่ายเอกสาร) จำนวน 1 รายการ  4 ม.ค. 2566 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของกองคลัง  3 ม.ค. 2566 42
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสรสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่วงเปิดเทอม  29 ธ.ค. 2565 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุุทางถนนช่วง ปีใหม่ 2566  28 ธ.ค. 2565 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายแยกบ้านนายป็อก หมู่ที่ 2 บ้านสายลำโพงกลาง ตำบลสายลำโพง  28 ธ.ค. 2565 36
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8813 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน  22 ธ.ค. 2565 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อท่อ PVC และอุปกรณ์ทำรางลองน้ำฝน จำนวน 2 รายการ  21 ธ.ค. 2565 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายอะคลิลิค จำนวน 3 รายการ ของสำนักปลัด  21 ธ.ค. 2565 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2566 ขนาด 3 x 6 เมตร ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพงกำหนด จำนวน 1 ป้าย   19 ธ.ค. 2565 59
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตัดเครื่องแบบชุดปฎิบัติการ อปพร แบบที่ 1 พร้อมวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร ครบชุด ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง จำนวน 40 ชุด  19 ธ.ค. 2565 50
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ของกองช่าง  14 ธ.ค. 2565 49
ข่าวสรรหาบุคลากร   ประกาศรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง  7 ธ.ค. 2565 83
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่วงเปิดเทอม   30 พ.ย. 2565 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 52
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-284-054
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10