หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 6588 นครสวรรค์  25 ต.ค. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถแบคโฮขุดถมปิดถนนขาด หมู่ที่ 4,7,8,9,10,12 หมู่ที่ 14 ตำบลสายลำโพง  19 ต.ค. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อนำวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เติมเครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง   18 ต.ค. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2563 เดือน ตุลาคม 2564  15 ต.ค. 2564 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักปลัด   12 ต.ค. 2564 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์เอกสารและงานสารบรรณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักปลัด  12 ต.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสมัครับเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  8 ต.ค. 2564 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง ประจำปีงบประมาณ 2565  4 ต.ค. 2564 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8813 นครสวรรค์. รหัสครุภัณฑ์ 001-44-0001 จำนวน 1 คัน   1 ต.ค. 2564 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 มาเติมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน คือรถบรรทุกน้ำ ประเภทรถดับเพลิง เลขทะเบียน บล 6306 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์003-53-0001 จำนวน 1 คัน และรถดับเพลิง เลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-62-0002 จำนวน 1 คัน   1 ต.ค. 2564 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกดีเซลแบบดับเบิ้ลแค็บ ยี่ห้อ Isuzu หมายเลขทะเบียน กพ 6588 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน, รถจักรยานยนต์เลขทะเบียน 1กน 8497 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน, เครื่องพ่นละอองฝอย จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องตัดหญ้า จำนวน 1 เครื่อง และเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 ลำ   1 ต.ค. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานขับรถดับเพลิง ของสำนักปลัด   1 ต.ค. 2564 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคนสวน ของสำนักปลัด   1 ต.ค. 2564 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรและดูแลรักษารับผิดชอบรถจักรยานยนต์ ของสำนักปลัด   1 ต.ค. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณภัย ดังนี้ งานธุรการ/งานสารบรรณ,งานอปพร,งานด้านยาเสพติด,งานขยะและงานบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์งานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของสำนักปลัด   1 ต.ค. 2564 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักปลัด  1 ต.ค. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการศึกษา ของสำนักปลัด  1 ต.ค. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแม่บ้าน ของสำนักปลัด  1 ต.ค. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดูแลระบบประปาหมู่บ้าน และงานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติของประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพงเป็นผู้ดูแล   1 ต.ค. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานรับผิดชอบงานเขียนแบบ (ด้วยระบบคอมพิวเตอร์) และช่วยงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ช่วยงานด้านระบบประปา ของกองช่าง   1 ต.ค. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติงานสำรวจของกองช่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน และงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐานและช่วยงานด้านเอกสาร การจัดพิมพ์เอกสาร ช่วยจัดเตรียมเอกสาร ช่วยงานเดินเอกสาร ช่วยงานถ่ายเอกสาร ช่วยงานด้านพัสดุ ของกองช่าง   1 ต.ค. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน และช่วยงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ช่วยงานด้านระบบประปา ของกองช่าง   1 ต.ค. 2564 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า เพื่อช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และช่วยงานด้านระบบประปา งานช่วยสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ของกองช่าง   1 ต.ค. 2564 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของกองคลัง  1 ต.ค. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ของกองคลัง  1 ต.ค. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร งานธุรการ งานรับ–ส่งหนังสือ,งานบันทึกข้อมูลต่างๆ,งานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-8813 นครสวรรค์ ของกองคลัง   1 ต.ค. 2564 14
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง รถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  1 ต.ค. 2564 61
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  28 ก.ย. 2564 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทราย เพื่อดำเนินการป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 รายการ  22 ก.ย. 2564 48
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระสอบทราย เพื่อดำเนินการป้องกันน้ำท่วม จำนวน 1 รายการ  22 ก.ย. 2564 39
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-284-054
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10