หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากซ่อมแซมครุภัณฑ์ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 6588 นครสวรรค์ จำนวน 5 รายการ  22 ก.ย. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานนางสมหมาย หมู่ที่ 8 ตำบลสายลำโพง  21 ก.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานางจันทร์ เพ็ญ หมู่ที่ 8 ตำบลสายลำโพง  21 ก.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ ของสำนักงานปลัด  21 ก.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 6588 นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้น  21 ก.ย. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ  21 ก.ย. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายแยกนานายภูริรินทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลสายลำโพง   18 ก.ย. 2563 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 ตำบลสายลำโพง  18 ก.ย. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประเภท ดีเซล เพื่อนำวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เติมรถบรรทุกน้ำ เทศบาลตำบลท่าตะโก ทะเบียน ป.9218 นครสวรรค์   15 ก.ย. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม ครุภัณพ์เครื่องถ่ายเอกสาร RICHO รุ่น MPC 2003 SP จำนวน 1 เครื่อง  15 ก.ย. 2563 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ของเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MPC 2003 SP จำนวน 2 รายการ  15 ก.ย. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานปลัด  15 ก.ย. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 10 รายการ ของสำนักงานปลัด  14 ก.ย. 2563 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหลังกลุ่มบ้านหนองโรงเลื่อย หมู่ที่ 9 ตำบลสายลำโพง  11 ก.ย. 2563 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายวัดหนองเบน หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง  11 ก.ย. 2563 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายกลุ่มบ้านนายสมบูญ หมู่ที่ 1 ตำบลสายลำโพง  11 ก.ย. 2563 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายนานายสมศักดิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลสายลำโพง  11 ก.ย. 2563 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 2 ตำบลสายลำโพง  11 ก.ย. 2563 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล 6306 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน  10 ก.ย. 2563 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ชุดไมค์ประชุมสภา (แบบไร้สาย) ของสำนักงานปลัด  10 ก.ย. 2563 28
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อค่าวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  9 ก.ย. 2563 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกพิมพ์) จำนวน 6 รายการ ของสำนักงานปลัด  9 ก.ย. 2563 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  9 ก.ย. 2563 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  9 ก.ย. 2563 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด บรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2563  3 ก.ย. 2563 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1,000 VA จำนวน 1 เครื่อง  3 ก.ย. 2563 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน ของสำนักงานปลัด  27 ส.ค. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผ้า) จำนวน 8 รายการ ของสำนักงานปลัด  27 ส.ค. 2563 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน แบบ 2 บาน จำนวน 2 ตู้ ของสำนักงานปลัด  27 ส.ค. 2563 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาด บรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 1/2563  26 ส.ค. 2563 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10