หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง  29 เม.ย. 2564 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน  29 เม.ย. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ ของกองช่าง  28 เม.ย. 2564 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง  28 เม.ย. 2564 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์โรคอุบัติใหม่   28 เม.ย. 2564 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสายลำโพงใต้ จำนวน 2 ช่วงๆที่1. จากบริเวณวัดสายลำโพงใต้ ยาว 125 .00 เมตร และช่วงที่ 2 จากบริเวณบ้านนายชิ้น สิงห์แก้ว ยาว 75.00 เมตร รวมความยาว 200.00 เมตร หมู่ที่ 15 -2 ตำบลสายลำโพง  26 เม.ย. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสองห้อง จุดเริ่มต้นจากบริเวณเขตติดต่อ ม.11 - นานายประยูร หมู่ที่ 5 ตำบลสายลำโพง  26 เม.ย. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายจันทร์ จุดเริ่มต้นจากบริเวณนานางคัญธุรส - บ้านนายวิโรจน์ หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  26 เม.ย. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 1 รายการ   26 เม.ย. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) เครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์ HP 79A จำนวน 1 รายการ   23 เม.ย. 2564 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน  21 เม.ย. 2564 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายเสริมดินคันทางผิวจราจร ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณสายบ้านครูเทือง หมู่ที่ 11-6 ตำบลสายลำโพง หมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง  21 เม.ย. 2564 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนสายลำโพงใต้ จุดเริ่มต้นจากบริเวณ เขตติดต่อ ต.วังใหญ่ - นานายกิตติพร หมู่ที่ 1 ตำบลสายลำโพง  21 เม.ย. 2564 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองหล่อ หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง  21 เม.ย. 2564 33
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปาน จากบริเวณทางหลวง 1119- อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง  9 เม.ย. 2564 62
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งกรานต์ พ.ศ. 2564  9 เม.ย. 2564 59
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  9 เม.ย. 2564 56
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสายลำโพงใต้ จำนวน 3 ช่วงๆที่1 จากบริเวณครูจุไล ยาว 80.00 เมตร ช่วงที่ 2 จากบริเวณศาลพ่อเฒ่าน้อย ยาว 70.00 เมตร และช่วงที่ 3 จากบริเวณศาลาวัดสายลำโพงใต้ ยาว 50.00 เมตร รวมความยาว 200.00 เมตร หมู่ที่ 10-15 ตำบลสายลำโพง  9 เม.ย. 2564 57
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ลงวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  7 เม.ย. 2564 67
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ ของกองช่าง  7 เม.ย. 2564 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักงานปลัด   5 เม.ย. 2564 80
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณสายนานายประสาท หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง   5 เม.ย. 2564 82
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์เอกสารและงานสารบรรณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักงานปลัด  5 เม.ย. 2564 76
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร งานธุรการ งานรับ–ส่งหนังสือ,งานบันทึกข้อมูลต่างๆ,งานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-8813 นครสวรรค์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  5 เม.ย. 2564 77
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณสายคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  1 เม.ย. 2564 86
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณต่อจากถนน คศล. หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  1 เม.ย. 2564 81
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณสายหน้าบ้านผู้ใหญ่วีระศักดิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  1 เม.ย. 2564 83
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเปิดเทอม  1 เม.ย. 2564 75
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจร หินคลุก บริเวณสายนานางน้ำเต้า หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง  30 มี.ค. 2564 64
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณสายห้วยตะโกลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง  30 มี.ค. 2564 64
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 36
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10