หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ารกฟ้า จุดเริ่มต้นจากบริเวณถนนลาดยาง 1119 -บ้านนายบรรจบ และบ้านนายงาม หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง   23 ก.พ. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอีงุ จุดเริ่มต้นจากบริเวณสามแยก-หมู่บ้านหนองอีงุ หมู่ที่ 14 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสววรค์   23 ก.พ. 2564 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง พร้อมโปรแกรมจัดการเว็ปไซต์ Value Package ในระบบจัดการเว็ปไซต์เครือข่ายจังหวัดนครสวรรค์  11 ก.พ. 2564 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณฝายนายนน - ฝายนายนนครูยูร หมู่ที่ 6 ตำบลสายลำโพง  8 ก.พ. 2564 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณแยกโรงเรียนหนองปล้องโพช - สี่แยกนากำนันสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลสายลำโพง  8 ก.พ. 2564 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจร ลูกรัง บริเวณฝายนานางพเยาว์-เขต ต.ธารทหาร หมู่ที่ 9 ตำบลสายลำโพง  8 ก.พ. 2564 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH จำนวน 1 เครื่อง  5 ก.พ. 2564 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณจากแยกหนองเครือ - เขต ต. ธารทหาร หมู่ที่ 8 ตำบลสายลำโพง  3 ก.พ. 2564 33
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณทางหลวง 1412 - คันคลองห้วยตะโกลาด หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  3 ก.พ. 2564 33
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณติดต่อ ถนนคสล.-กลุ่มบ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลสายลำโพง  3 ก.พ. 2564 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณจากถนน 4039- บ้านนางทองเพียร หมู่ที่ 8 ตำบลสายลำโพง  3 ก.พ. 2564 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเปิดเทอม กุุมภาพันธ์ 2564   1 ก.พ. 2564 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร RICHO จำนวน 1 เครื่อง  29 ม.ค. 2564 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 6306 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน  29 ม.ค. 2564 34
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 16 รายการ ของสำนักงานปลัด  26 ม.ค. 2564 60
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ ของสำนักปลัด  26 ม.ค. 2564 58
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัดสุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ ของกองคลัง  22 ม.ค. 2564 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ   22 ม.ค. 2564 44
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณหลังวัดหนองสะเอ้ง - นา อบต. เกียจ หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  18 ม.ค. 2564 56
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณสามแยก-เขต ม.11 หมู่ที่ 2-11ตำบลสายลำโพง  18 ม.ค. 2564 60
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณกลุ่มบ้านหนองเบน-เขตต.พนมรอก(สองฝั่งคลอง) หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง  13 ม.ค. 2564 72
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง จุดเริ่มต้นบริเวณฝายน้ำล้น-ฝายตัวเอ็ม หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง  12 ม.ค. 2564 75
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแบตเตอรี่ รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์   12 ม.ค. 2564 67
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  8 ม.ค. 2564 78
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณจากแยกไผ่ใหญ่-เขตตำบลธารทหาร หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  6 ม.ค. 2564 67
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณถนนทางหลวง 1119 - บ้านนายเคน หมู่ที่ 3-6-11 ตำบลสายลำโพง  6 ม.ค. 2564 67
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายรุ้ง แสงเงิน - บ้านนางกร สีมา หมู่ที่ 14 ตำบลสายลำโพง  30 ธ.ค. 2563 85
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเปิดเทอม  30 ธ.ค. 2563 82
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  28 ธ.ค. 2563 88
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้ายในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงการเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  28 ธ.ค. 2563 87
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 34
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10