หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยราคากลางการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัวทางหลวงท้องถิ่นนว.ถ.116-01 สายบ้านเนินตาลเสี้ยน บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 10-9 ตำบลสายลำโพง   25 มี.ค. 2562 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การเปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการ่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.116-01 สายบ้านเนินตาลเสี้ยน-บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่ 10-9 ตำบลสายลำโพง   24 ม.ค. 2562 1384
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561   6 ธ.ค. 2561 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561   2 พ.ย. 2561 92
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง   3 ต.ค. 2561 107
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561   1 ต.ค. 2561 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดฟิล์มกรองแสง ของรถยนต์ส่วนกลาง ประเภทรถบรรทุกดีเซล ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กพ-6588 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0002 จำนวน 1คัน   4 ก.ย. 2561 112
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษาของรถยนต์ส่วนกลาง ประเภท รถบรรทุกดีเซล ยี่ห้อ ISUZU หมายเลขทะเบียน กพ-6588 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0002 จำนวน 1 รายการ    4 ก.ย. 2561 90
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561   4 ก.ย. 2561 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ BROTHER MFC -9140 CDN รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0053 จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องสำรองไฟฟ้า รหัสครุภัณฑ์ 416-56-0025/3 จำนวน 1 เครื่อง   20 ส.ค. 2561 86
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประตูพร้อมวงกบประตู จำนวน 1 ชุด    15 ส.ค. 2561 100
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง ตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพงกำหนด   15 ส.ค. 2561 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด   15 ส.ค. 2561 78
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติงานคนงานทัวไปและงานอื่่นๆที่ได้รับมอบหมาย สำนักปลัด    15 ส.ค. 2561 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพงเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อลูกรังลงซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 4,5,10,13,16    10 ส.ค. 2561 51
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพงเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   10 ส.ค. 2561 74
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพงเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างจ้างเหมางานโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   10 ส.ค. 2561 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จักซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ของรถบรรทุกน้ำ ประเภทรถดับเพลิง เลขทะเบียน บล-6306 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-53-0001   10 ส.ค. 2561 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง ตามรูปแบบที่องค์การบิหารส่วนตำบลสายลำโพงกำหนด   10 ส.ค. 2561 43
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพเรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อลูกรังลงซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 4,5,10,13,16 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 480 ลบ.ม   9 ส.ค. 2561 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561   2 ส.ค. 2561 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำคลองสาธารณะ หมู่ที่5   26 ก.ค. 2561 61
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกลำคลองสาธารณะ หมู่ที่ 13   26 ก.ค. 2561 65
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ของกองคลัง   26 ก.ค. 2561 63
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อหินคลุกลงซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ได้รับความเสียหาย หมู่ที่ 3,6,9,8,12,13,15 ตำบลสายลำโพง   26 ก.ค. 2561 39
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานระดับ 3-6   25 ก.ค. 2561 45
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถและตกแต่งรถแห่เทียนโครงการจัดงานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี(กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรณษา)   25 ก.ค. 2561 67
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทตู้เหล็ก ขนาด 2 บาน   25 ก.ค. 2561 59
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการขุดลอกลำคลองสาธารรณะ บ้านหนองจิกรางพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลสายลำโพง   25 ก.ค. 2561 44
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาโครงการขุดลอกลำคลองสาธารณะ หมู่ที 5 ตำบลสายลำโพง   25 ก.ค. 2561 42
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 19
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10