หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562  27 มี.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง สายหลังโรงสี หมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  26 มี.ค. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน จากถนนลาดยาง 1412- สายบ้านนายสนิท หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  26 มี.ค. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง สายป่ารกฟ้า หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  26 มี.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 สายหนองจิกหมู่ หมู่ที่ 13 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  26 มี.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุกซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลสายลำโพง สายหนองนก หมู่ที่ 2 ตำบลสายลำโพง  25 มี.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการพลังคนไทยร่วมใจ ป้องกันไวรัสโคโรน่า 2019  25 มี.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง นม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด - ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2/2562   17 มี.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคันคลองห้วยตะโกลาด (ด้านตะวันตกติดต่อถนนลาดยาง) หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์   17 มี.ค. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ ครบกำหนดการนำเข้าเช็คระยะ ของรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 6588 นครสวรรค์. รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0002 จำนวน 1 คัน   13 มี.ค. 2563 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร ของกองช่าง จำนวน 1 รายการ  13 มี.ค. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (หมา,แมว) โดยลงบันทึกข้อมูลลงระบบ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ประจำปี 2563  13 มี.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซือวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ  10 มี.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อมปั๊มสูญญากาศ รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์   10 มี.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดปลั๊กกาวครบชุด จำนวน 2 ชุด   6 มี.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น สำหรับไว้ใช้กับรถบรรทุกน้ำ ประเภทรถดับเพลิง เลขทะเบียน บล 6306 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-53-0001 และรถดับเพลิง เลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 003-62-0002 รวม จำนวน 2 คัน   3 มี.ค. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายนานางน้ำเต้า หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง  28 ก.พ. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  28 ก.พ. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลสายลำโพง  28 ก.พ. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการใช้งานพื้นที่เว็ปไซต์พร้อมโปรแกรมจัดการเว็บไซต์ 1 ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาลำโพง  13 ก.พ. 2563 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขาวดำ ยี่ห้อ Brother   5 ก.พ. 2563 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคันคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  5 ก.พ. 2563 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบ้านนายจันทร์ หมูที่ 12 ตำบลสายลำโพง  5 ก.พ. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสาธารณภัย ดังนี้ งานธุรการ/งานสารบรรณ,งานอปพร,งานด้านยาเสพติด,งานขยะและงานบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์งานที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ ของสำนักงานปลัด  3 ก.พ. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Brother TN-2460 จำนวน 3 กล่อง ของเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ Brother HL-2370 DN รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0059และ416-62-0060   30 ม.ค. 2563 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อปลั๊กสามตา ขนาดความยาว 5 เมตร แบบแยกสวิทซ์ จำนวน 2 อัน   29 ม.ค. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง (เทคอนดรีตรอบอาคารศูนย์)  28 ม.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรึดเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 ต.สายลำโพง  28 ม.ค. 2563 15
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562   24 ม.ค. 2563 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คและซ่อมรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บล 6306 นครสวรรค์ จำนวน 2 รายการ  23 ม.ค. 2563 9
  (1)     2      3      4   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10