หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สายบ้านตะกรุด   17 ม.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บริเวณแยกถนนลาดยาง อบจ.นว.เขต หมู่ที่ 5 สายหนองนก หมู่ที่ 5 ตำบลสายลำโพง   17 ม.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 สายหน้าบ้านผู้ใหญ่วีรศักดิ์ ถึงคันคลองห้วยตะโกลาด หมู่ที 12 ตำบลสายลำโพง  17 ม.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน บล 6306 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์ 001 -44 -00001 จำนวน 1 คัน  15 ม.ค. 2563 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองคลัง จำนวน 2 รายการ   15 ม.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภท เก้าอี้เอนกประสงค์ จำนวน 50 ตัว  15 ม.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 17 รายการ  15 ม.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง จำนวน 4 รายการ   15 ม.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองช่าง จำนวน 3 รายการ   15 ม.ค. 2563 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562  13 ม.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสูบน้ำเข้าสระสาธารณะ หมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  6 ม.ค. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทยางรถยนต์ส่วนกลาง รถดับเพลิง   6 ม.ค. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ฯ  6 ม.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อรองรับ พรบ.ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ฯ  6 ม.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตรและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของสำนักงานปลัด  6 ม.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย รายนายสุชิน ดวงตา  27 ธ.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ รายนางสม คำจักร   27 ธ.ค. 2562 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหนองกระทิงฟูม หมู่ที่ 15 ตำบลสายลำโพง  27 ธ.ค. 2562 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อบันไดอลูมิเนียม 2 ทางขึ้น 8 ขั้น จำนวน 1 อัน   17 ธ.ค. 2562 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562  5 พ.ย. 2562 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 ลูก  5 พ.ย. 2562 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังน้ำแข็งพลาสติก จำนวน 1 ใบ   5 พ.ย. 2562 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลางขององค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  18 ต.ค. 2562 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับดูแลระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง เป็นผู้ดูแล จำนวน 1 ราย  11 ต.ค. 2562 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานสำรวจของกองช่าง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยสำรวจ งานโครงสร้างพื้นฐานและงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานสำรวจและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของ กองช่าง จำนวน 1 ราย  10 ต.ค. 2562 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานขับรถยนต์ส่วนกลางและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของ กองช่าง จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 16
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า เพื่อช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของกองช่าง จำนวน 1 ราย  10 ต.ค. 2562 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของสำนักงานปลัด จำนวน 1 ราย  10 ต.ค. 2562 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานขับรถดับเพลิงและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของของสำนักงานปลัด จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 17
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคนสวนและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของของสำนักงานปลัด จำนวน 1 ราย   10 ต.ค. 2562 7
  (1)     2      3   
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10