หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน  21 เม.ย. 2564 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขยายเสริมดินคันทางผิวจราจร ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณสายบ้านครูเทือง หมู่ที่ 11-6 ตำบลสายลำโพง หมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง  21 เม.ย. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนสายลำโพงใต้ จุดเริ่มต้นจากบริเวณ เขตติดต่อ ต.วังใหญ่ - นานายกิตติพร หมู่ที่ 1 ตำบลสายลำโพง  21 เม.ย. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองหล่อ หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง  21 เม.ย. 2564 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายปาน จากบริเวณทางหลวง 1119- อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง  9 เม.ย. 2564 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งกรานต์ พ.ศ. 2564  9 เม.ย. 2564 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์(เครื่องปรับอากาศ) องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  9 เม.ย. 2564 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดสายลำโพงใต้ จำนวน 3 ช่วงๆที่1 จากบริเวณครูจุไล ยาว 80.00 เมตร ช่วงที่ 2 จากบริเวณศาลพ่อเฒ่าน้อย ยาว 70.00 เมตร และช่วงที่ 3 จากบริเวณศาลาวัดสายลำโพงใต้ ยาว 50.00 เมตร รวมความยาว 200.00 เมตร หมู่ที่ 10-15 ตำบลสายลำโพง  9 เม.ย. 2564 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ลงวันที่ 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564  7 เม.ย. 2564 31
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักงานปลัด   5 เม.ย. 2564 43
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณสายนานายประสาท หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง   5 เม.ย. 2564 42
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์เอกสารและงานสารบรรณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักงานปลัด  5 เม.ย. 2564 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร งานธุรการ งานรับ–ส่งหนังสือ,งานบันทึกข้อมูลต่างๆ,งานขับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-8813 นครสวรรค์ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  5 เม.ย. 2564 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณสายคลองไส้ไก่ หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  1 เม.ย. 2564 48
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณต่อจากถนน คศล. หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  1 เม.ย. 2564 45
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณสายหน้าบ้านผู้ใหญ่วีระศักดิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  1 เม.ย. 2564 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเปิดเทอม  1 เม.ย. 2564 43
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจร หินคลุก บริเวณสายนานางน้ำเต้า หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง  30 มี.ค. 2564 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณสายห้วยตะโกลาด หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง  30 มี.ค. 2564 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์ของเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานปลัด  30 มี.ค. 2564 41
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณสายหนองจิกจับ หมู่ที่ 1 ตำบลสายลำโพง  25 มี.ค. 2564 51
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณหน้าครูยูร - แยกนากำนันสำราญ หมู่ที่ 3-13 ตำบลสายลำโพง  25 มี.ค. 2564 52
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณต่อจาก ถนน คสล. - คันคลอง หมู่ที่ 13 ตำบลสายลำโพง  25 มี.ค. 2564 46
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมประตูทางเข้า-ออก บริเวณด้านสำนักงานปลัด ด้านกองคลัง และห้องคณะผู้บริหาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  23 มี.ค. 2564 54
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อสูบน้ำเพื่อการบริโภคบริโภคโดยใช้เครื่องสูบน้ำ (เครื่องยนต์ดีเซล) โดยสูบน้ำจากคลอง หมู่ที่ 16 เข้าสระประปา จำนวน 2 ช่วง ตำบลสายลำโพง  22 มี.ค. 2564 59
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก จากบริเวณบ้านนายดี จุ้ยภู่ -ฝายนายป็อก หมู่ที่ 9 ตำบลสายลำโพง  22 มี.ค. 2564 59
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก จากบริเวณหน้าบ้านนายสุเทพ นุ่มมีศรี - ติดต่อเขตหมู่ที่ 8 ตำบลพนมรอก หมู่ที่ 9 ตำบลสายลำโพง  22 มี.ค. 2564 61
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการ ของกองช่าง  18 มี.ค. 2564 93
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณสายหนองกระทิงฟูม หมู่ที่ 15 ตำบลสายลำโพง  15 มี.ค. 2564 71
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณบ้านนายสุรจิต หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  15 มี.ค. 2564 69
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10