หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำหรับตรวจเช็คบำรุงและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนและชนิดติดผนัง จำนวน 18 เครื่อง  3 ก.ค. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณแยกถนนสาย 1119 - คันคลองห้วยตะโกลาด หมู่ที่ 16 - หมู่ที่ 4 ตำบลสายลำโพง   1 ก.ค. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บริเวณต่อถนนคสล.เดิม -เขตติดต่อหมู่ 4 ทั้งสองฝั่งคลอง หมู่ที่ 14 ต.สายลำโพง  29 มิ.ย. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 3 จำนวน 5 เครื่องและซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง  26 มิ.ย. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านชะลอมแหน ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ก่อนดำเนินการโครงการ จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1 ป้าย จำนวน 1 โครงการ   23 มิ.ย. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8813 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน  22 มิ.ย. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ ของสำนักงานปลัด  16 มิ.ย. 2563 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8813 นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้น   15 มิ.ย. 2563 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ยี่ห้อ BROTHER Color รุ่น MFC-9140 DN รหัสครุภัณฑ์ 416-60-0053 จำนวน 1 เครื่อง  11 มิ.ย. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน รหัสครุภัณฑ์ 416-62-0071 จำนวน 1 เครื่อง   10 มิ.ย. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซม ถนนสายนานางนานจากบริเวณแยกถนนลาดยาง 4039- คันคลอง หมู่ที่ 9 หมู่ทีึี 13 ตำบลสายลำโพง   9 มิ.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซม ถนนสายหลังบ้านนางทองเพียร ศรีพระจันทร์ จากบริเวณถนนทางหลวง 4039-นานายพรม หมูที่ 8-9 ตำบลสายลำโพง  9 มิ.ย. 2563 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนโดยลงหินคลุก ถนนสายหนองอีงุ หมู่ที่ 14 ตำบลสายลำโพง   9 มิ.ย. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนสายหลังบ้านนางโตกจากบริเวณ หลังบ้านนางโตก-นานายเด หมู่ที่ 9 ตำบลสายลำโพง  9 มิ.ย. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ ปริ้นเตอร์เลเซอร์ Cannon 051 จำนวน 3 กล่อง  4 มิ.ย. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี   2 มิ.ย. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ต.สายลำโพง สายแยกหลังกลุ่มบ้านหนองแจง บริเวณถนนลาดยาง อบจฐ.-สามแยกสายหนองนก   1 มิ.ย. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่3 ตำบลสายลำโพง สายดงพิกุล บริเวณคันคลองสายลำโพง-เขตติดต่อตำบลธารทหาร   27 พ.ค. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เพื่อนำมาสูบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคโดยใช้เครื่องสูบน้ำ (เครื่องยนต์ดีเซล) โดยสูบน้ำจากคลองห้วยธารทหาร หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง   27 พ.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ประเภทเครื่องพ่น(ยุง)ละอองฝอย จำนวน 2 เครื่อง  26 พ.ค. 2563 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดถมคันดินกั้นน้ำในคลองห้วยธารทหาร หมู่ที่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง และขุดร่องระบายน้ำหน้าที่ทำการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลสายลำโพง   25 พ.ค. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุกถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลสายลำโพง สายบ้านหนองเครือ-บ้านหนองไผ่  25 พ.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุกถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสายลำโพง สายหนองเขาควาย   21 พ.ค. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิดกล่อง นม ยู.เอช.ที ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด - ภาคเรียนที่ 1/2563  21 พ.ค. 2563 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง  20 พ.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุกถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง สายบ้านหนองเบนบริเวณต่อถนนคสล.-เขตติดต่อ ต. ดอนคา  14 พ.ค. 2563 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกพิมพ์ของเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ RICOH รุ่น MPC 2003 SP จำนวน 4 รายการ  14 พ.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยลงหินคลุกถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5-11 ตำบลสายลำโพง สายวัดหนองสองห้อง  14 พ.ค. 2563 3
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทโต๊ะรับแขก (ชุดโซพา) จำนวน 1 ชุด  13 พ.ค. 2563 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น แบบ 3 ขา จำนวน 4 ตัว  13 พ.ค. 2563 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10