หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณกลุ่มบ้านหนองเบน-เขตต.พนมรอก(สองฝั่งคลอง) หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง  13 ม.ค. 2564 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง จุดเริ่มต้นบริเวณฝายน้ำล้น-ฝายตัวเอ็ม หมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง  12 ม.ค. 2564 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ประเภทแบตเตอรี่ รถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์   12 ม.ค. 2564 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  8 ม.ค. 2564 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณจากแยกไผ่ใหญ่-เขตตำบลธารทหาร หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง  6 ม.ค. 2564 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณถนนทางหลวง 1119 - บ้านนายเคน หมู่ที่ 3-6-11 ตำบลสายลำโพง  6 ม.ค. 2564 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสายรุ้ง แสงเงิน - บ้านนางกร สีมา หมู่ที่ 14 ตำบลสายลำโพง  30 ธ.ค. 2563 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2563 ช่วงเปิดเทอม  30 ธ.ค. 2563 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564  28 ธ.ค. 2563 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ขนาด 120x240 เซนติเมตร จำนวน 1 ป้ายในการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงการเลือกตั้งสมชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  28 ธ.ค. 2563 42
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสายลำโพงเหนือ หมู่ทึ่ 3 ตำบลสายลำโพง  23 ธ.ค. 2563 52
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ SHARP จำนวน 1 เครื่อง  21 ธ.ค. 2563 56
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชั้น หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง  18 ธ.ค. 2563 69
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการและซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตัน หมู่ที่ 1 ตำบลสายลำโพง  18 ธ.ค. 2563 64
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  8 ธ.ค. 2563 67
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง  8 ธ.ค. 2563 71
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตัน หมู่ที่ 1 ตำบลสายลำโพง  8 ธ.ค. 2563 61
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน 1119-ถนนลาดยาง ทางแยกบ้านนายหน่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสายลำโพง  8 ธ.ค. 2563 63
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2 /2563 ช่วงเปิดเทอม   3 ธ.ค. 2563 72
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ผค 9094 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน จำนวน 1 คัน   3 ธ.ค. 2563 69
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อปิดทางน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 2,3,4,6,12,14 และหมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง   26 พ.ย. 2563 91
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน ตามโครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบัน โดยการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เสด็จพระราช ณ.อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  26 พ.ย. 2563 89
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสาร จำนวน 1 คัน ตามโครงการเทิดทูน และปกป้องสถาบัน โดยการรับเสด็จพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราช ณ.อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  26 พ.ย. 2563 80
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ รถส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 8813 นครสวรรค์   25 พ.ย. 2563 95
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานปลัด  23 พ.ย. 2563 99
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณจากสี่แยกทางหลวง 4039-สี่แยกนากำนันสำราญ หมู่ที่ 13 ตำบลสายลำโพง  17 พ.ย. 2563 90
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 4 ตำบลสายลำโพง  17 พ.ย. 2563 102
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรหินคลุก บริเวณจากคอสะพาน-นานางจิว หมู่ที่ 3 ตำบลสายลำโพง  17 พ.ย. 2563 85
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 6588 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน   16 พ.ย. 2563 90
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงผิวจราจรลูกรัง บริเวณทางหลวง 4039- นางพเยาว์ ผยมหล หมู่ที่ 9 ตำบลสายลำโพง  13 พ.ย. 2563 80
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10