หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
หมวดข่าว : ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะบียน กพ 6588 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน   29 พ.ค. 2566 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ    29 พ.ค. 2566 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนจำนวน (สุนัขและแมว) ในเขตพื้นที่ตำบลสายลำโพง ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วร   24 พ.ค. 2566 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ จำนวน 1 เครื่อง    22 พ.ค. 2566 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนากบรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 1 /2566 ช่วงเปิดเทอม   19 พ.ค. 2566 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสาร RICOH ฯ    19 พ.ค. 2566 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ    19 พ.ค. 2566 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซม รถบรรทุกน้ำเอนกเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 6306 นครสวรรค์    10 พ.ค. 2566 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ ของกองคลัง   10 พ.ค. 2566 23
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมประตูทางเข้่า-ออก บริเวณด้านหน้าสำนักงาน ประตูด้านสำนักปลัด และประตูด้านกองคลัง ขององค์การบรหารส่วนตำบลสายลำโพง   3 พ.ค. 2566 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 6306 นครสวรรค์    1 พ.ค. 2566 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คบำรุงงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องปรับอากาศ) องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง   1 พ.ค. 2566 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ 2566 มาเติมรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน คือรถบรรทุกน้ำ ประเภทรถดับเพลิง เลขทะเบียน บล 6306 นครสวรรค์ รหัสครุภัณฑ์003-53-0001 จำนวน 1 คัน และรถดับเพลิง เลขทะเบียน ผค 9094 นครส   28 เม.ย. 2566 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงงขุดรื้อผิวจราจร สายป่าอีกา หมู่ที่ 13 ตำบลสายลำโพง   25 เม.ย. 2566 6
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านเนินตาลเสี้ยน-บ้านหนองน้ำใส (นว.ถ.116-01) หมู่ที่ 14 ตำบลสายลำโพง   25 เม.ย. 2566 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องพิมพ์) ของสำนักปลัด จำนวน 4 รายการ   24 เม.ย. 2566 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขุดรื้้อผิวจราจร สานสระประมงเนินเปร็ง สายบ้านนายฉลอง หมู่ที่ 4,14 ตำบลสายลำโพง   24 เม.ย. 2566 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร หินคลุก สายหน้าวัดสายลำโพงกลาง หมู่ที่ 16,4 ตำบลสายลำโพง   24 เม.ย. 2566 26
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8 ตำบลสายลำโพง   24 เม.ย. 2566 4
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ    20 เม.ย. 2566 20
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขุดรื้อผิวจราจร สายคันคลองห้วยธารทหาร หมู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง   19 เม.ย. 2566 22
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขุดรื้อผิวจราจร สายบ้านนายสุรจิตร หมูู่ที่ 12 ตำบลสายลำโพง   19 เม.ย. 2566 12
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขุดรื้อผิวจราจร สายหน้าโรงสี หมู่ที่ 9,8,4 และ 16 ตำบลสายลำโพง   18 เม.ย. 2566 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงขุดรื้อผิวจราจร สายคันคลองห้วยตะโกลาด หมู่ที่ 7,12 ตำบลสายลำโพง   18 เม.ย. 2566 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์ภายในบริเวณอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง จำนวน 3 รายการ   10 เม.ย. 2566 25
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ จำนวน 1 หลัง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566    10 เม.ย. 2566 40
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ในการตั้งจุดบริการประชาชน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566   7 เม.ย. 2566 19
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    4 เม.ย. 2566 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562    4 เม.ย. 2566 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและบันทึกข้อมูลในการจัดทำแบบต่าง ๆ ของก   3 เม.ย. 2566 34
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 30
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-284-054
 
 
 
 
 
 
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10