หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว :ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก สายหน้าวัดเนินประดู่ จำนวน 2 ช่วง หมู่ที่ 11-5 ตำบลสายลำโพง  25 พ.ย. 2565 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก ถนนสาย 1119-สี่แยกกำนัน หมู่ที่ 3 บ้านสายลำโพงเหนือ ตำบลสายลำโพง  24 พ.ย. 2565 2
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุก จากบริเวณนานางคำพอง - บริเวณนานางมารยาต หมู่ที่ 8 บ้านหนองจิกราง ตำบลสายลำโพง  23 พ.ย. 2565 1
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction Laser หรือ LEDสี รหัสครุภัณฑ์ 416-63-0079 จำนวน 1 เครื่อง   18 พ.ย. 2565 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดเช่านั่งร้าน สำหรับฝึกอบรม ตามโครงฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ประจำปี 2566  18 พ.ย. 2565 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 6588 นครสวรรค์ จำนวน 1 วัน   18 พ.ย. 2565 11
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การอบรม ตามโครงการฝึกอบรมจัตตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ( อปพร) ประจำปี 2566  18 พ.ย. 2565 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนผิวจราจรกลบหลุมบ่อภายในเขตตำบลสายลำโพง ม.2,5,6,10,11 และหมู่ที่ 15 ตำบลสายลำโพง  17 พ.ย. 2565 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ สำหรับฝึกดับเพลิง ตามโครงการฝึกอบรม จัดตั้ง อปพร ประจำปี 2566  16 พ.ย. 2565 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 2 รายการ สำหรับฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมจัดตั้ง อปพร. ประจำปี 2566  16 พ.ย. 2565 9
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเหล็ก หมู่ที่ 5 รหัสสายทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 116-10 ตำบลสายลำโพง   8 พ.ย. 2565 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงารงซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายเข้าวัดสายลำโพงใต้   8 พ.ย. 2565 24
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุกเพื่อซ่อมแซมถนนผิวจราจรกลบหลุมบ่อภายในเขต ตำบลสายลำโพง พร้อมปรับเกลี่ยแต่งให้เรียบ หมู่ที่ 4,7,8,9,12 และหมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง  4 พ.ย. 2565 21
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมสดพาสเจอร์ไรส์ ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด (นมโรงเรียน) ภาคเรียนที่ 2/2565 ช่วงเปิดเทอม  31 ต.ค. 2565 35
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กพ 6588 นครสวรรค์ จำนวน 4 เส้น  28 ต.ค. 2565 32
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรหินคลุถ สายคันคลองห้วยตะโกลาด หมู่ทึี 9,7 ตำบลสายลำโพง  27 ต.ค. 2565 39
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ วางท่อระบายน้ำ. เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 1 0 และ หมู่ที่ 15 ตำบลสายลำโพง  19 ต.ค. 2565 61
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ลงวันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565  18 ต.ค. 2565 50
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักปลัด โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566   18 ต.ค. 2565 38
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการพิมพ์เอกสารและงานสารบรรณของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ของสำนักปลัด โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566   18 ต.ค. 2565 37
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานดูแลระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 7 ตำบลสายลำโพง ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง เป็นผู้ดูแล โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566   4 ต.ค. 2565 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ช่วยในการติดตั้ง ช่วยในการประกอบ ช่วยในการดัดแปลง ช่วยในการปรับปรุง ช่วยในการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ช่วยงานด้านระบบประปา งานช่วยสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยงานเดินเอกสาร ช่วยงานถ่ายเอกสาร ของกองช่าง โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  4 ต.ค. 2565 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานปฏิบัติงานควบคุมอาคารและขุดดิน-ถมดินของกองช่าง และช่วยงานด้านเอกสาร การจัดพิมพ์เอกสาร ช่วยจัดเตรียมเอกสาร ช่วยงานเดินเอกสาร ช่วยงานถ่ายเอกสาร ช่วยงานด้านพัสดุ ของกองช่าง โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  4 ต.ค. 2565 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน และงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานสำรวจโครงสร้างพื้นฐานและช่วยงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ช่วยงานด้านระบบประปา ของกองช่าง โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566   4 ต.ค. 2565 30
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า เพื่อช่วยในการติดตั้ง ประกอบ ดัดแปลง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า และช่วยงานด้านระบบประปา งานช่วยสำรวจโครงสร้างพื้นฐาน ของกองช่าง โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  4 ต.ค. 2565 14
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ งานด้านการศึกษา ของสำนักปลัด โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566   4 ต.ค. 2565 18
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร และดูแลรักษารับผิดชอบรถจักรยานยนต์ ของสำนักปลัด โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566   4 ต.ค. 2565 29
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคนงานทั่วไป (ช่วยงานด้านสาธารณสุขและประจำรถน้ำเอนกประสงค์) ของสำนักปลัด โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566   4 ต.ค. 2565 13
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานคนสวน ของสำนักปลัด โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  4 ต.ค. 2565 27
ผลจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก จำนวน 1 ราย ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานแม่บ้าน ของสำนักปลัด โดยปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566   4 ต.ค. 2565 30
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 26
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-284-054
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10