หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม ทต.เก้าเลี้ยว   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยวนำเด็กเข้าร่วมเดินขบวนงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่เก้าเลี้ยว ประจำปี 2564   26 ก.พ. 2564 68
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นครสวรรค์ออก   ข่าวประชาสัมพันธ์    25 ก.พ. 2564 9
ข่าวกิจกรรม อบต.นครสวรรค์ออก   การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564   25 ก.พ. 2564 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ    25 ก.พ. 2564 9
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ดส ที่ นว 0023.14/ว 938 ลว.25.02.64 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป้นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 2   25 ก.พ. 2564 18
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 939 ลว.25.02.64 แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย   25 ก.พ. 2564 14
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 940 ลว.25.02.64 ขอส่งหนังสือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   25 ก.พ. 2564 15
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 934 ลว.25.02.64 แผนการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   25 ก.พ. 2564 13
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 941 ลว.25.02.64 ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่ามอบรมสัมนาวิชาการหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการ   25 ก.พ. 2564 13
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 942 ลว.25.02.64 ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (เอพีโอ)   25 ก.พ. 2564 12
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ดส ที่ นว 0023.14/ว 943 ลว.25.02.64 การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID - 19   25 ก.พ. 2564 13
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 935 ลว.25.02.64 การจัดการประกวด Thailand Energy Awards 2021   25 ก.พ. 2564 14
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 936 ลว.25.02.64 แนวทางการฝึกอบรมภายให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)   25 ก.พ. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองกรด อ.เมืองฯ   แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ อบต.หนองกรด ขัดข้อง ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือแทน   25 ก.พ. 2564 9
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 937 ลว.25.02.64 ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   25 ก.พ. 2564 10
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.พนมเศษ   ประกาศ อบต.พนมเศษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณ์การสอบแข่งขันเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจภาคความรู้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง   25 ก.พ. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 11   25 ก.พ. 2564 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ และพนักงานผู้ปฏิบัติงานราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินขี้เหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.พ. 2564 10
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พันลาน   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางล้อหน้ารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 1กญ 1596 นครสวรรค์ จำนวน 2 รายการ   25 ก.พ. 2564 7
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมหากร เรือ่งการประชาสัมพันธ์กำหนดวัน เวลา ตรวจรับการจ้าง   25 ก.พ. 2564 17
ข่าวกิจกรรม ทต.หนองเบน   วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองเบน ร่วมกับชุมชน ทำกิจกรรมพัฒนารักษาความสะอาด ถนนเทศบาล 16   25 ก.พ. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขาบ่อพลับ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาบ่อพลับ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.พ. 2564 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   25 ก.พ. 2564 7
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   ประมวลภาพเข้าร่วมกิจกรรมงานวันคนพิการจังหวัดนครสวรรค์   25 ก.พ. 2564 6
ข่าวกิจกรรม อบต.เนินขี้เหล็ก   ประมวลภาพการลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้บ้าน   25 ก.พ. 2564 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,299
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10