หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.นาขอม   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)   27 พ.ย. 2563 3
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.นาขอม   ผลสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)   27 พ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ วิธีรับมือ-ป้องกัน ไฟป่า-หมอกควัน ช่วงปลายหนาวต่อเนื่องฤดูร้อน    27 พ.ย. 2563 0
ข่าวกิจกรรม อบต.วังซ่าน   ประชาคมแผนสุขภาพตำบลวังซ่าน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังซ่าน   27 พ.ย. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.พยุหะ   กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพื้นที่บึงกระดิ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลพยุหะ   27 พ.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ สามารถตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้งท้องถิ่่นทางออนไลน์ ได้เพียงแค่ กรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก   27 พ.ย. 2563 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 4527 ลว 26.11.63 การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS   26 พ.ย. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 4528 ลว 26.11.63 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   26 พ.ย. 2563 9
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 4529 ลว 26.11.63 ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนพนักงานเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด (ก.ท.จ.) และกรรมการผู้แทนพนักงานส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด)   26 พ.ย. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 4530 ลว 26.11.63 ประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองจากไฟป่าและการเผาในที่โล่งในพื้นที่ภาคเหนือปี 2564   26 พ.ย. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 4531 ลว 26.11.63 แจ้งปรับเปลี่ยนวันดำเนินการโครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)   26 พ.ย. 2563 10
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ดส ที่ นว 0023.14/ว 4532 ลว 26.11.63 โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 พ.ย. 2563 11
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 4533 ลว 26.11.63 การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น   26 พ.ย. 2563 12
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ดส ที่ นว 0023.14/ว 4534 ลว 26.11.63 การอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จฯ   26 พ.ย. 2563 11
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 4539 ลว 26.11.63 หน่วยงานเอกชนแอบอ้างและบิดเบือนเอกสารราชการของกรมทางหลวงชนบท   26 พ.ย. 2563 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๖ สายบ้านนางทอง คงมา - สายหนองเรือ ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พ.ย. 2563 23
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ที่ นว 0023.14/ว 4536 ลว 26.11.63 กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะนำกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาใช้บังคับกับเทศบาลตำบลฯ   26 พ.ย. 2563 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขากะลา   ประกาศเผยแพร่ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ ๑๐ สายไร่นางจำเนียน พุ่มกล่อม ตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   26 พ.ย. 2563 23
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาขอม   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการดำเนินการโครงการการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล   26 พ.ย. 2563 5
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังซ่าน   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จ้างเหมาบริการ พนักงานขับรถบรรทุกน้ำและรถเทรลเลอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 คน ประจำเดือน พ.ย.63   26 พ.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.นาขอม   ประชาสัมพันธ์ เรื่องบทกำหนดโทษการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น   26 พ.ย. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก   ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 เดือน พ.ย..63   26 พ.ย. 2563 4
ข่าวสรรหาบุคลากร อบต.วังซ่าน   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง   26 พ.ย. 2563 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สายลำโพง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบคโฮ เพื่อปิดทางน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ 2,3,4,6,12,14 และหมู่ที่ 16 ตำบลสายลำโพง    26 พ.ย. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ย่านมัทรี   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหมู่ที่ 2 สายบ้าน พ.อ.ประทีป นาคกร   26 พ.ย. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,107
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10