หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำระบบการรับ-การส่งเอกสารราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์   20 ม.ค. 2563 2
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 4/2562   20 ม.ค. 2563 0
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ยื่นคำขอรับการประเมินชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ในรอบตุลาคม 2562 และรอบเมษายน ประจำปีงบงประมาณ 2563   20 ม.ค. 2563 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   20 ม.ค. 2563 1
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.บรรพตพิสัย   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟ้าฯ   20 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ สำหรับจัดกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส (กิจกรรมชุมชนจิตอาสาร่วมพัฒนาวัด และทำความสะอาดวัด Big Cleaning Day )    20 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เขาชนกัน   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชนกัน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับวางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ ๑๒ บ้านตลุกข่อยน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สร้อยละคร   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอื่นๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแค   กำหนดวันตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านเขาวง   20 ม.ค. 2563 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ช่องแค   กำหนดวันตรวจการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านพวงเพชร   20 ม.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองยาว   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี    20 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   ปร.4 ,ปร.5 จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระระบบประปาหมู่บ้านมาบเชือกเขา หมู่ที่ 2 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์    20 ม.ค. 2563 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   การกำหนดรูปแบบรายการก่อสร้าง (TOR)จ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระระบบประปาหมู่บ้านมาบเชือกเขา หมู่ที่ 2 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์    20 ม.ค. 2563 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.เนินกว้าว   แบบแปลนจ้างเหมาสูบน้ำดิบเข้าสระระบบประปาหมู่บ้านมาบเชือกเขา หมู่ที่ 2 ต.เนินกว้าว อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์    20 ม.ค. 2563 1
ข่าวกิจกรรม อบต.วังใหญ่   องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่   20 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.บ้านมะเกลือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) งานการศึกษา สำนักปลัด/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านมะเกลือ โดย วิธีเฉพาะเจาะจง   20 ม.ค. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ ควันบุหรี่มือสามคือ ฝุ่นละอองจิ๋ว   20 ม.ค. 2563 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นครสวรรค์ตก   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 หมู่บ้านสวรรค์บุรี   20 ม.ค. 2563 3
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 246 เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”   20 ม.ค. 2563 6
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 245 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   20 ม.ค. 2563 5
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 244 เรื่อง ขอเชิญประชุมซักซ้อมการดำเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำระบบการรับ-การส่งเอกสาร ราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์   20 ม.ค. 2563 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   กรมการขนส่งทางบก เตือน เจ้าของรถ ตกแต่ง หรือแก้ไขดัดแปลงแผ่นป้ายทะเบียน ที่ไม่ใช่ป้ายทะเบียนรถที่ทางราชการออกให้    20 ม.ค. 2563 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สระแก้ว   ประชาสัมพันธ์ ปอดอักเสบอาจเป็นได้ แต่ก็หลีกเลี่ยง รักษาได้ หากป้องกันและรู้จักวิธีรักษา   20 ม.ค. 2563 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นากลาง   จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนประปา ม. 1 - ม.8 ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   20 ม.ค. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โคกเดื่อ   ประกาศรายชื้อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   20 ม.ค. 2563 6
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2275
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10