หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
แผนป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
การมีส่วนร่วมของประชาชนร่วมประชาคมทำแผนพัฒนาหมู่บ้าน และตำบล ปี 2563 [ 16 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ (2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 31  
 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน (2561-2565) [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานผลการร้องเรียนการทุจริต ปี 2563 (6เดือน) [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต [ 1 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)