หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 


นายธนกฤต ทองสุขดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง
โทร : 0898572388
 
สำนักปลัด
 


ว่าที่ร้อยโท อนุรักษ์ ทัพวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชัชชัย พยัฆวิเชียร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววิไล เมืองสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจีระวัฒน์ สิงห์วงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายจีราวัฒน์ ปานบัว
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวนพมาศ พานิชวัฒนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายจรัล นรมานิตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาววาสนา ทองประเสริฐ
ครู


นางสาวสวรส แก้วหนองยาง
ครู


นายปราณชล ต๊ะหล้า
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวปานทิพย์ แสงสิริวิจารณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายยศพัฒน์ พรพิศาลทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักธุรการ


นางวันเพ็ญ คงเพ็ชรศักดิ์
ภารโรง


นายบุญช่วย ศรีสติ
พนักงานขับรถ
 
 
 
 
     
 

     
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-284-054
 
 
 
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10