หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
     
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
 
 
 


จ่าอากาศเอกพุทธิพงษ์ เผือกพ่วง
ปลัด อบต.สายลำโพง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 
สำนักปลัด
 


ว่าที่ร้อยโท อนุรักษ์ ทัพวิเศษ
หัวหน้าสำนักปลัด


นายชัชชัย พยัฆวิเชียร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาววิไล เมืองสุวรรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางสาวจีระวัฒน์ สิงห์วงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวนพมาศ พานิชวัฒนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


-ว่าง-
จพง.ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายจีราวัฒน์ ปานบัว
นิติกรปฏิบัติการ


นางสาวเฉลา เหี่ยวเกิด
ครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววาสนา ทองประเสริฐ
ครูผู้ดูแลเด็กศพด. อบต.สายลำโพง


-ว่าง-
นักวิชาการเกษตร


-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


นายยศพัฒน์ พรพิศาลทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นางวันเพ็ญ คงเพ็ชรศักดิ์
นักการภารโรง


นายบุญช่วย ศรีสติ
พนักงานขับรถ
 
 
 
 
     
 

     
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-886-22519
 
 
 
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10